آموزش تخصصی خوانندگی و صدا سازی

تو زمانی خواننده ی معروفی میشی که هم آموزشت و هم تولید آهنگ در جهت معروفیتت باشه. اینجا همه چیز رو باهم داری.

دوره های آموزشی

تکنیک‌های خوانندگی رو به صورت اصولی در مدتی کوتاه یاد بگیرید.

قیمت دوره   5/000/000 تومان

فقط 1/980/000 تومان

ساعت‌ها آموزش رایگان صداسازی و خوانندگی و مارکت موسیقی در اینستاگرام منتظر شماست!

3D-intsagram-icons-on-smart-phone-on-transparent-background-PNG

مقالات خوانندگی و صداسازی