فصل دوم دوره جامع آموزش خوانندگی

 توجه: این دوره بخشی از دوره جامع آموزش خوانندگی میباشد.

۲۱۸,۰۰۰ تومان
7 جلسه
پشتیبانی ندارد
84 دقیقه آموزش

فصل دوم دوره جامع آموزش خوانندگی چی هستش؟

توی این فصل به واسطه الگوهای مشابه به فصل اول به سراغ نتهای باالتر میریم و سعی میکنیم به هنرجو کمک کنیم تا بتونه اون نتها رو هم یاد بگیره و بتونه بخونه.

یادگیری این دوره مستلزم این هست که فصل اول دوره جامع آموزش خوانندگی رو یاد گرفته باشید.

توی این فصل چه مواردی رو یاد میگیریم؟

جلسات فصل دوم دوره جامع آموزش خوانندگی

مقدمه:

چه مباحثی رو قرار هست توی این فصل یاد بگیریم؟

جلسه اول:

تکنیک هامینگ )تکمیلی فصل اول(

جلسه دوم:

: تکنیک لیپرول)تکمیلی فصل اول(

جلسه سوم:

 افزایش وسعت صدا) تکمیلی فصل اول(

جلسه چهارم:

تحریر)بخش اول، تکمیلی فصل اول(

جلسه پنجم:

تحریر) بخش دوم، تکمیلی فصل دوم(

جلسه ششم:

: صداسازی در گام ماژور و مینور

هدیه دوره:

شما با خرید فصل دوم دوره، دوره پایه آموزش خوانندگی رو هم به صورت رایگان دریافت میکنید.

توجه: جلسات یک تا پنج در رجیستر صدایی چست، میکس و هد هستش.

شاید براتون کلمه سلفژ آشنا باشه و توی آموزش خوانندگی اون رو زیاد شنیده باشید. ما توی دورههای آموزشیمون، سلفژ رو به صورت مستقیم آموزش نمیدیم ولی به واسطه تمرین گام خوانی کاری میکنیم که گوش هنرجو به گامهای اصلی آشنا شه.
این کار باعث میشه که به صورت غیر مستقیم گوش هنرجو تقویت بشه و اگر بخواد در آینده سلفژ رو یاد بگیره، کارش تا حدزیادی راحتتر میشه.

توجه:

زمانی که آموزشها رو میبینید، توی ویدیوها عنوان شده که فایلهای تمرینتون رو برای پشتیبانی ارسال کنید ولی این فصلها شامل پشتیبانی نمیباشد و فقط پشتیبانی شامل دوره جامع آموزش خوانندگی به صورت یکجا میباشد.

اطلاعات دوره

۲۱۸,۰۰۰ تومان