فصل سوم دوره جامع آموزش خوانندگی

 توجه: این دوره بخشی از دوره جامع آموزش خوانندگی میباشد.

۴۳۶,۰۰۰ تومان
8 جلسه
پشتیبانی ندارد
85 دقیقه آموزش

فصل سوم دوره جامع آموزش خوانندگی چی هستش؟
توی این فصل ما مواردی رو یاد میگیریم که باعث حجیمتر شدن صدامون میشه.
یادگیری این مباحث کمک میکنه که وقتی خواننده داره اوج کار رو میخونه به حنجره و تارهای صوتیش فشار وارد نشه.
یادگیری این دوره مستلزم این هست که فصل اول و دوم دوره جامع آموزش خوانندگی رو یاد گرفته باشید.

توی این فصل چه مواردی رو یاد میگیریم؟

جلسات فصل سوم دوره جامع آموزش خوانندگی

مقدمه:

چه مباحثی رو قرار هست توی این فصل یاد بگیریم؟

جلسه اول:

 یاد میگیریم که چه جوری به واسطه ابزارهای تشدید ولوم صدامون رو افزایش بدیم؟)بخش اول(

جلسه دوم:

اد میگیریم که چه جوری به واسطه ابزارهای تشدید ولوم صدامون رو افزایش بدیم؟)بخش دوم(

جلسه سوم:

یاد میگیریم که چه جوری به واسطه ابزارهای تشدید ولوم صدامون رو افزایش بدیم؟)بخش سوم(

جلسه چهارم:

چه جوری حجم صدامون رو افزایش بدیم و صدامون رو زنگ دار کنیم.

جلسه پنجم:

 تنفس دیافراگمی چیه و چه جوری تنفسمون رو دیافراگمی کنیم؟

جلسه ششم:

 تغذیه یک خواننده باید چه جوری باشه؟

جلسه هفتم:
چه جوری حین خوندن نفس گیری و نفسمون رو خرج کنیم؟
هدیه دوره:

شما با خرید فصل دوم دوره، دوره پایه آموزش خوانندگی رو هم به صورت رایگان دریافت میکنید.

توجه:
زمانی که آموزشها رو میبینید، توی ویدیوها عنوان شده که فایلهای تمرینتون رو برای پشتیبانی ارسال کنید ولی این فصلها
شامل پشتیبانی نمیباشد و فقط پشتیبانی شامل دوره جامع آموزش خوانندگی به صورت یکجا میباشد.

اطلاعات دوره

۴۳۶,۰۰۰ تومان