لطفا برای استفاده از قالب افزونه redux‌ را نصب نمایید